Il Menu
Antipasto
Primi
Secondi
Dolci
520
(serveras till alla runt bordet)
...med vin val
1040

För sällskap på 8 eller fler personer
kontakta oss för aktuell meny
tel. 08-644 45 85